Press Enter to the main content area
:::

Taiwan Expo in Vietnam -Media List-2019年越南臺灣形象展預告/Triển lãm thương mại sản phẩm Đài Loan 2019

:::

2019年越南臺灣形象展預告/Triển lãm thương mại sản phẩm Đài Loan 2019

  • Online Date: 2020/05/29
  • Modify Date: 2020/05/29

六大主軸 6 chủ đề

1. Thành phố thông minh và Công nghiệp 4.0  智慧城市與工業4.0

2. Công nghệ Xanh  綠色科技

3. Chăm sóc sức khỏe  健康醫療

4. Thương mại điện tử và Start-up  新創電商

5. Phong cách sống Đài Loan  生活時尚

6. Văn hóa và Du lịch  觀光及文化

HOME