Press Enter to the main content area
:::

Taiwan Expo in Vietnam -Thông tin về TAITRA

:::

Thông tin về TAITRA

  • Online Date: 2020/03/30
  • Modify Date: 2020/03/30

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) là một tập đoàn tài chính pháp nhân hoạt động trên lãnh vực công ích, được thành lập bởi Bộ kinh tế và các đoàn thể công thương nghiệp. 

Hiện nay, TAITRA tập hợp hơn 600 chuyên viên thương mại chất lượng cao đã được đào tạo. Ngoài trụ sở chính đặt tại Đài Bắc, có 4 văn phòng đại diện được thàh lập tại Tân Trúc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng, và khoảng 52 cứ điểm hoạt động rộng khắp toàn cầu. Ngoài ra, TAITRA tiếp tục thành lập Trung tâm Thương mại Đài Loan, Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc v.v, hình thành một hệ thống mạng lưới phục vụ hoạt động thương mại hoàn chỉnh, là đối tác tốt nhất cho nhà doanh nghiệp để mở rộng hoạt động trên lãnh vực thương mại.
 

Trước tình hình sức ép cạnh tranh toàn cầu hóa, thị trường thương mại ngày càng tự do và minh bạch, và sự thay đổi nhanh chóng về phương thức thương mại internet, chúng tôi nỗ lực nâng cao khả năng thâm nhập vào thị phần tiêu thụ trên thương trường quốc tế, cung cấp kịp thời, liên tục và có hiệu qủa các dịch vụ để phục vụ cho doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp phấn đấu vì mục tiêu phát triển nền kinh tế ổn định và lành mạnh của Đài Loan.
 
Core Missions
  • To assist Taiwan businesses and manufacturers in developing the intrnational market.
  • To collaborate closely with the Taiwan goverment to promote international trade.
  • To provide business alliance consultation and connect international firms with Taiwan partners.
 
Core Service 
MARKET DEVELOPMENT 
Coordinates trade missions and participates in major overseas trade shows.
Analyses regional competetiveness and bilateral trade issues.
Provides global trade inquiry services.
Organizes trade meetings and seminars.
Establishes Taiwan Trade Service (TTS) stations at major international trade shows.
 
STRATEGIC MARKETING
Collaborates with Taiwan 's government to attract foreign investment.
Endorses the image and products of Taiwan 's food and agricultural sector via international exhibitions and agricultural-related activities.
Organizes educational seminars for effective marketing strategies and global logistics.
Introduces foreign government tenders and subcontracting opportunities of government awarded bids to Taiwan enterprises.
Promotes branding and image enhancement through international design exhibitions, workshops and competitions.
 
TRADE INFORMATION
Collects and makes available global trade information to Taiwan enterprises.
Publishes Chinese and English language periodicals and reference books: International Trade Biweekly, Taiwan Products Magazine , Taiwan Exporters/Taiwan Importers Directory, Doing Business with Taiwan .
Researches, writes and disseminates important news on market trends and developments.
 
TRADE NET CENTER (www.taiwantrade.com.tw) 
Administers a national trade website portal, www.taiwantrade.com.tw, to provide online marketing, trade-matching and value-added information services.
Host online services for: trade missions, trade shows, eProcurement and sourcing.
Offers customer service via Call Center .
Shares Net and market knowledge through seminars and educational training.
 
EXHIBITIONS 
Organizes Taipei International Trade Shows.
Manages the Taipei World Trade Center Exhibition Halls and the Taipei Nangang Exhibition Center .
Provides venue and facility rental services for trade show organizers.
 
CONVENTIONS
Operates the Taipei International Convention Center .
Furnishes comprehensive convention planning and technical backup.
 
SERVICE INDUSTRY PROMOTION 
Coordinates Taiwan construction and healthcare services for overseas needs.
Plans global promotion and branding for Taiwan chain stores and franchise corporations.
Provides custom travel assistance for foreign business people featuring specialty tours and packages.
Builds alliances between Taiwan logistics industries and overseas or domestic businesses to strengthen international competetiveness.
Boosts Taiwan software industry via international exhibitions, seminars and software related promotional activities.

 

HOME